Uitslagen Seven Hills Record Run 2024

Zevenheuvelenlopers missen doel en samenlopen

Nijmegen – Bijna de helft van de Zevenheuvelenlopers vindt het tijdens de coronacrisis lastiger om hardloop-doelen te stellen. De afgelastingen van hardloopevenementen hebben ervoor gezorgd dat een groot deel van de Zevenheuvelenlopers minder is gaan hardlopen. Dit laat onderzoek van Hidde Bekhuis en Jochem Tolsma van de Radboud Universiteit afdeling sociologie zien. Bekhuis en Tolsma keken naar de impact van de contactbeperkende coronamaatregelen op de deelnemers van de NN Zevenheuvelenloop en hun hardloopgedrag. Hieruit blijkt dat vooral samenlopers en lopers die regelmatig aan loopevenementen deelnemen moeilijkheden ervaren.

Doelen stellen lastiger

Een groot deel van de lopers geeft aan het door de huidige situatie moeilijker te vinden om doelen te stellen. Vooral hardlopers die voor de coronamaatregelen samenliepen met anderen geven aan dat ze het stellen van doelen nu lastiger vinden. Dit laat het belang van hardloopwedstrijden als de NN Zevenheuvelenloop zien. Hardloopwedstrijden bieden lopers een doel om, al dan niet samen, naar toe te trainen. Hierdoor worden lopers gestimuleerd om te beginnen met hardlopen en te blijven hardlopen.

Samenlopers het meest getroffen door contactbeperkende maatregelen

Het onderzoek laat nog andere duidelijke verschillen zien tussen lopers die voor de coronacrisis met anderen trainden en lopers die alleen hun rondjes liepen. Samenlopers ervaren nu, vaker dan solo-lopers, minder gelegenheid om samen met anderen te trainen dan voorheen. Zij zijn ook minder vaak van mening dat de coronacrisis nieuwe kansen biedt voor sporters. De ervaren moeilijkheid om samen te sporten en het lastiger kunnen stellen van doelen laat zien dat samenlopers op sportgebied harder worden getroffen door de coronamaatregelen dan solo-lopers.

Hardloopfrequentie neemt sterkst af onder samenlopers en evenementenlopers

De overgrote meerderheid van de Zevenheuvelenlopers geeft aan het hardlopen te kunnen onderhouden, maar er zijn wel schommelingen in de hardloopfrequentie. De hardloopfrequentie loopt vooral terug onder samenlopers. 21% van alle Zevenheuvelenlopers is minder gaan lopen in de maand april in vergelijking met in februari toen er nog geen contactbeperkende maatregelen waren. Van de Zevenheuvelenlopers die samen met anderen trainen is 27% minder gaan lopen. Een sterkere daling van de hardloopfrequentie is ook te zien onder evenementenlopers; oftewel Zevenheuvelenlopers die zich na de NN Zevenheuvelenloop van 2019 inschreven voor andere loopevenementen. 26% van de lopers die zich inschreven voor drie of meer evenementen is minder gaan hardlopen tijdens de coronacrisis.

Alexander Vandevelde, directeur Stichting Zevenheuvelenloop: “Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de coronacrisis een directe impact heeft op het hardloopgedrag van onze deelnemers en dat deze impact niet voor iedere loper hetzelfde is. Wij werken nu hard aan een protocol om de 37e editie van de NN Zevenheuvelenloop op zaterdag 14 en zondag 15 november mogelijk te maken, zodat hardlopers weer een stip op de horizon hebben om voor te trainen. We zien het als onze maatschappelijke functie om mensen kennis te laten maken met de loopsport en om lopers te motiveren om te blijven hardlopen.”

Langlopend hardlooponderzoek

Bekhuis en Tolsma doen langlopend onderzoek naar wat mensen motiveert om te blijven hardlopen. Hiervoor brengen zij al langere tijd motivaties van deelnemers aan de NN Zevenheuvelenloop in 2019 in kaart. Het is bekend dat veel mensen starten met hardlopen tijdens de coronacrisis, maar welke impact de crisis op bestaande hardlopers heeft, was nog onduidelijk. De twee wetenschappers onderzochten daarom de impact van de contactbeperkende maatregelen op de Zevenheuvelenlopers en hun hardloopgedrag.